Vereniging

RSV De Duiksehoefjes

Dirk Boutstraat 2

5171 AZ  Kaatsheuvel

email: g.van.gorkom@home.nl

T:   06 - 54 33 61 25

- BIC: RABONL2U

- IBAN: NL07 RABO 0124 8307 81

 

 

Informatie over de Ponyclub

 

Ruitersport Vereniging De Duiksehoefjes is na een naamswijziging in 2018 ontstaan uit Ponyclub “Duyksehoef” die is opgericht op 1 januari 1990.

De vereniging was aan gesloten bij de Nederlandse Bond van Rij en Jachtverenigingen (N.B.V.R.)   Sinds 1 januari 2002 is de vereniging lid van de K.N.H.S. (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.)

RSV De Duiksehoefjes is thuis bij Manege Duyksehoef (Duiksehoef 6 te Loon op Zand) en heeft daar de beschikking over:

 

 • een binnenmanege (20 x 40).

 

 • een buitenmanege (20 x 40 + 20 x 60).

 

 • een schitterende springtuin.

 

 • een gezellige foyer met ruime bar.

 

 • een prachtige serre met uitzicht over de springtuin.

 

 • een uniek bos en heide gebied, ideaal voor buitenritten, puzzelritten, e.d.

 

 • voldoende parkeergelegenheid voor uw auto en paardentrailer.

 

 

 

Organisatie:

 

RSV De Duiksehoefjes telt momenteel ± 20  leden.

Voor de leden worden de volgende wedstrijden en evenementen georganiseerd:

 

 • Promotie dressuurwedstrijden.

 

 • Promotie springwedstrijden.

 

 • Afdelingsdressuur.

 

 • Jaarlijkse clubkampioen wedstrijden (dressuur en springen).

 

 • Recreatie dag / avond (dropping e.d.).

 

Ook heeft RSV De Duiksehoefjes een eigen website speciaal voor onze leden.

Hier kunt u allerlei infomatie over onze vereniging terug vinden.

 

 

Ponyclub lessen:

 

De leden zijn ingedeeld in groepen naar hetgeen zij kunnen of e.v.t. klassering van de wedstrijden.

 

Op maandagavond zijn er twee lessen voor beginners en een voor gevorderde:

 Beginners les 1 van            17.45 uur t/m 18.45 uur

 Beginners les 2 van            18.30 uur t/m 19:15 uur

 Gevorderde van                  18.45 uur t/m 19.45 uur

 

 

 

De financiële basis van de vereniging wordt gevormd door sponsors, contributies, inschrijfgelden en donaties.

 

Jaarlijks wordt er een algemene leden vergadering gehouden, waarin door het bestuur verslag wordt uitgebracht omtrent de lotgevallen van de vereniging, rekening en verantwoording wordt afgelegd in zake het financieel beheer gedurende het afgelopen verenigingsjaar en waarin de plannen, vooruitzichten en begroting van de vereniging voor het komende verenigingsjaar wordt vastgesteld.

 

 

 

RSV De Duiksehoefjes is een van de  verenigingen, welke gezamenlijk de K.N.H. S. de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie vormen. Een onderdeel van de K.N.H.S., welke de toporganisatie is, die al datgene wat in Nederland op paardengebied gebeurt, omvat.

Dit betekent, dat onze vereniging gebonden is aan de bepalingen, reglementen, etc., welke door deze overkoepelende organisatie gemaakt zijn.

Met ingang van 1 januari 2002  is er een reorganisatie binnen de K.N.H.S. in werking getreden welke er globaal als volgt uitziet:

 

Nederland is verdeeld in regio’s, elke regio bestaat weer uit meerdere kringen.

Zo is de provincie Noord Brabant opgedeeld in 6 kringen, waaronder kring de Baronie waarbij  RSV De Duiksehoefjes is ingedeeld.

 

 

Wij organiseren:

 

 • Indoor dressuur wedstrijden

 

 • Outdoor wedstrijden

 

Hieruit blijkt dat RSV De Duiksehoefjes al jaren een actieve plaats inneemt in de totale pony wedstrijdsport in Nederland.

Ook organiseren wij in de wintermaanden 4 onderlinge wedstrijden voor onze leden een club kampioenschap (dressuur en springen), deelname aan het club kampioenschap is uiteraard gratis.

 

 

 

Statuten en Huishoudelijk reglement:

 

Zoals elke vereniging hebben wij bepaalde rechten en plichten, deze zijn vastgelegd in de statuten, door middel van een notariële akte.

Eventuele veranderingen dienen ook door de notaris te geschieden, na goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering, en een Huishoudelijk Reglement, waarin door het bestuur, de dagelijkse gang van zaken bij RSV De Duiksehoefjes geregeld zijn.

 

Ook zijn wij ingeschreven bij Kamer v Koophandel in Tilburg.

Onder nr. V 40 27 23 70

 

 

 

Wilt u lid worden van onze vereniging:

Vul  dan HIER het lidmaatschap aanvraag formulier in

 

Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op.

Wij zijn bereikbaar onder: 06 – 54 33 61 25

Of  per e-mail:   g.van.gorkom@home.nl

 

U kunt ook alles op onze website www.rsv-de-duiksehoefjes.nl terug vinden.

 

 

Contributie en extra lessen van RSV De Duiksehoefjes

 

De contributie wordt betaald door een rekening, deze wordt u door de penningmeester van onze vereniging toegezonden.

Betalingen via NL07 RABO 0124 8307 81 onder vermelding van de naam van het lid.

De extra ponylessen: deze zijn per kwartaal berekend niet per les.

 

Mocht uw zoon of dochter langer ziek zijn dan 4 weken dan worden deze niet doorberekend en wordt dit van de volgende kwartaal nota afgetrokken. Ook hiervan ontvangt u een rekening via de penningmeester.

Disclaimer:

Van deze website mag niets worden overgenomen of verveelvoudigd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur van RSV De Duiksehoefjes. Voorts kan de eigenaar van deze website niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze site. Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De eigenaar van deze site kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten van het gebruik van de informatie op deze internetsites. Indien het gebruik van een op deze website gebruikte link, afbeelding en/of logo in strijd is met auteursrechten gelieve contact op te nemen met de webmaster van deze site via bovenstaande link. De link, afbeelding en/of logo zal dan per omgaande verwijderd worden.

 

 

 

 

 

Last update: 17.01.2022                                             Copyright © 2024, rsv-de-duiksehoef.nl All Rights Reserved.

 

 

 

Home