Algemene Informatie

Belangrijke Regels voor Wedstrijden  zie KNHS site Algemene Reglementen.

 

Inschrijven en afmelden:

Als je inschrijft voor een wedstrijd, dan zijn er ook regels voor het afmelden bij de wedstrijd gevende vereniging wanneer je niet kunt deelnemen. Als je niet volgens de regels van het algemeen wedstrijd reglement (art 36) afmeldt, dan blijf je het inschrijfgeld verschuldigd aan de organiserende vereniging. Bij het niet betalen van het verschuldigde bedrag zal de vereniging de gegevens door zenden naar de KNHS in Ermelo. Deze zal dan de benodigde maatregels treffen. Heb jij je tijdig afgemeld voor de inschrijfdatum is verstreken dan bent je niets verschuldigd. Een dierenarts c.q. artsen verklaring bij ziekte of ongeval c.q. kreupelheid van het paard heeft geen invloed op deze betalingsverplichting, tenzij de vereniging anders bepaalt.

Dus zorg dat jij je tijdig volgens de regels afmeldt.

 

Paspoort:

Zorg ervoor dat de gegevens in je paspoort van je pony volledig en correct zijn ingevuld.

Het is wettelijk verplicht dat in het paspoort zijn vastgelegd:

 

  • Naam pony

 

  • Transponder nummer (chip)

 

  • Ras

 

  • Leeftijd

 

  • Stokmaat (A, B, C, D, E)

 

  • Vaccinatie gegevens (inentingen)

 

  • Kleur

 

  • Geslacht

 

  • De kentekenen en zo mogelijk de afstamming

 

Om wedstrijden te mogen rijden moeten al deze gegevens in het paspoort van je pony vermeld staan, is dit niet laat je paspoort aanpassen. De vaccinatie gegevens worden hier nog even herhaald daar hier vaak misverstanden over ontstaan: De basis enting INFLUENZA bestaat uit twee inentingen, die minimaal 21 en maximaal 92 dagen (drie maanden) na elkaar moeten zijn toe gediend. In de periode tussen deze twee entingen mag je geen wedstrijden rijden.

 

Vervolgens moet jaarlijks (niet later dan 12 maanden) De vervolg enting zijn toegediend. Dus is je pony op 10 oktober 2006 geënt dan weer op 10 oktober 2007 volgend jaar de nieuwe enting. Wordt je pony op 12 oktober, dus twee dagen te laat moet je alle basis entingen opnieuw laten doen. De controle hierop is zeer streng met de wedstrijden.

 

Een vaccinatie moet minimaal 7 dagen voor een wedstrijd zijn toe gediend. Vermelding van vaccinaties zijn pas dan geldig als dit is getekend door de dierenarts en de praktijk stempel erop staat.

 

Wanneer een basis enting in een afzonderlijk boekje zijn vastgelegd moet de dierenarts in het paspoort opnemen de volgende tekst: "The vaccination history of this horse/pony is correct. Last vaccination on" het mag ook in het Nederlands erin staan.   Wanneer de gegevens niet op bovenstaande wijze in het paspoort zijn geregistreerd, maar wel een vaccinatie boekje kan worden overlegd, wordt dit niet in orde bevonden door een official.

 

Meet historie:

In het paspoort moet een geldig overzicht van een meet historie zijn opgenomen. Pony;s moeten tot en met de 8 jaar jaarlijks gemeten worden tussen 1 januari en 1 april door een door de KNHS erkenden ponymeter, die de meetgegevens in het paspoort registreert. Pony’s die niet tot de 8 jaar gemeten zijn en later weer in de ponysport worden uit gebracht moeten dan alsnog gemeten worden.

 

Dan hebben we nog een tip voor jullie:

Controleer altijd even bij de vereniging waar je in geschreven hebt of je inschrijf formulier is aan gekomen of vraag om ontvangst bevestiging dan heb je altijd bewijs dat je in geschreven hebt.

 

 

Disclaimer:

Van deze website mag niets worden overgenomen of verveelvoudigd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur van RSV De Duiksehoefjes. Voorts kan de eigenaar van deze website niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze site. Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De eigenaar van deze site kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten van het gebruik van de informatie op deze internetsites. Indien het gebruik van een op deze website gebruikte link, afbeelding en/of logo in strijd is met auteursrechten gelieve contact op te nemen met de webmaster van deze site via bovenstaande link. De link, afbeelding en/of logo zal dan per omgaande verwijderd worden.

 

 

 

 

 

Last update: 03.05.2018                                             Copyright © 2018, rsv-de-duiksehoefjes.nl All Rights Reserved.

 

 

 

Home